عوارض مواد مخدر

عوارض تریاک

مصرف فرآورده‌های مشتق از تریاک در موارد جدی منجر به اوردوز ی [ ... ]

3 بهمن 1398 hdmteam

اوردوز تریاک

تریاک ماده‌ای با قدرت اعتیادآوری بسیار بالا است. مصرف تریاک [ ... ]

2 بهمن 1398 hdmteam

درمان افسردگی پس از ترک اعتیاد

بسیاری از افراد مصرف کننده مواد که همزمان به افسردگی مبتلا ه [ ... ]

30 دی 1398 hdmteam

درمان بی خوابی بعد از ترک اعتیاد

بی‌خوابی و اعتیاد ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. بی خوابی بعد [ ... ]

30 آذر 1398 hdmteam

آثار و عوارض اعتیاد به مواد مخدر

عوارض جسمانی مصرف مواد مخدر از عوارض اعتیاد به مواد مخدر آلو [ ... ]

23 مرداد 1398 hdmteam