داروی ترک اعتیاد

نالتروکسان چیست؟

نالتروکسان یا نالترکسون (Naltrexone) دارویی است که برای ترک [ ... ]

26 بهمن 1398 hdmteam

نالوکسان چیست؟

از آنجایی که میزان شیوع مصرف مخدرها ظرف چند دهه گذشته بسیار [ ... ]

7 بهمن 1398 hdmteam