داروی ترک اعتیاد

نالتروکسان چیست؟

نالتروکسان دارویی است که برای درمان اختلال سوءمصرف الکل و مو [ ... ]

26 بهمن 1398 کلینیک پیام تندرستی

نالوکسان چیست؟

از آنجایی که میزان شیوع مصرف مخدرها ظرف چند دهه گذشته بسیار [ ... ]

7 بهمن 1398 کلینیک پیام تندرستی